Волинське обласне дитяче територіальне медичне об'єднання
  

Відділення для новонароджених і недоношених

Мельничук Олена Андріївна
Зав. центром
Мельничук Олена Андріївна.
Очолює центр з 2019 року,
експерт управління охорони здоров’я Волинської ОДА за напрямком “Неонатологія”,
вища кваліфікаційна категорія.

 

Телефон центру: (0332) 25-40-41

Відділення для новонароджених і недоношених надає висококваліфіковану спеціалізовану консультативно-діагностичну та лікувальну допомогу новонародженим і недоношеним дітям Волинської області та м. Луцька.

Структура відділення:

 • патологія новонароджених – 20;
 • патологія недоношених – 20;
 • інфекційні ліжка для новонароджених – 5;
 • хірургічні ліжка для новонароджених – 5;
 • відділення інтенсивної терапії та реанімації для новонароджених – 15.

Основні напрямки діяльності:

 • Консультативно-діагностична медична допомога новонародженим і недоношеним дітям області та м. Луцька, в т.ч. амбулаторна (прийом здійснюється черговим неонатологам в неонатологічному боксі приймального відділення щодня з 9.00 до 18.00).
 • Лікувальна допомога новонародженим з розладами постнатальної адаптації та захворюваннями періоду новонародженості.
 • Розробка та впровадження нових сучасних технологій неонатального догляду, діагностики та лікування, а також профілактичних програм покращення здоров’я новонароджених та дітей раннього віку.
 • Аналіз структури та вивчення причин неонатальної захворюваності та смертності в м. Луцьку та районах області.
 • Розробка та впровадження стандартів якості обстеження та протоколів лікування новонароджених.
 • Спостереження за станом здоров’я та розвитком глибоконедоношених немовлят та дітей з важкою перинатальною патологією, що виходжувались в неонатальному центрі.
 • Освіта матерів та членів їх родин з питань фізіологіїта патології періоду новонародженості, догляду та вигодовування немовлят, профілактики інфекцій.
 • Безперервна медична освіта персоналу неонатального центру.
 • Організація науково-профілактичних конференцій, семінарів для лікарів та середніх медпрацівників установи, а також області.
 • Розробка методичних матеріалів для неонатологів, педіатрів, а також батьків з питань неонатальної патології і диспансеризації певних категорій немовлят (розроблені алгоритми ведення неонатальних жовтяниць, диспансеризації недоношених дітей на дільниці, рекомендації для батьків щодо особливостей недоношених дітей, вигодовування немовлят, ведення лактації).

В неонатальному центрі ВОДТМО

Покази до госпіталізації дітей в неонатальний центр:

 • гострі розлади постнатальної метаболічної, циркуляторної, кардіореспіраторної адаптації;
 • важкі перинатальній ураження центральної нервової системи;
 • внутрішньоутробні та перинатальні TORCH-інфекції;
 • набуті в неонатальному періоді інфекційні захворювання (гострі респіраторні інфекції, кишкові інфекції, викликані умовно-патогенною флорою, гнійно-запальні захворювання, сепсис);
 • розлади дихання, що потребують респіраторної терапії;
 • затримка внутрішньоутробного розвитку;
 • неонатальні жовтяниці різного генезу, що потребують додаткового обстеження та стаціонарного лікування;
 • імунологічні захворювання;
 • ендокринопатії періоду новонародженості;
 • вроджені вади розвитку, що потребують стаціонарного обстеження, лікування та догляду;
 • хірургічна патологія періоду новонародженості, що підлягає корекції (вроджена та набута).

Протипокази до госпіталізації в неонатальний центр:

 • вроджені вади розвитку, несумісні з життям;
 • термінальні стани;
 • встановлений діагноз кишкової інфекції (сальмонельоз, дизентерія, ешеріхіоз) – дитина госпіталізується в інфекційну лікарню;
 • висококонтагіозні дитячі інфекції (вітряна віспа, кір, краснуха, епідемічний паротит, кашлюк) – госпіталізація в інфекційну лікарню.

Терміни госпіталізації:

 • планова госпіталізація з пологових стаціонарів переважно на 3-5 добу життя з попереднім узгодженням з керівником неонатального центру (НЦ);
 • ургентна госпіталізація – залежно від стану, при стабілізованій геодинаміці та узгодженні з керівником НЦ або черговим лікарем НЦ;
 • виклики виїзної реанімаційної бригади здійснюються через відділення анестезіології.

Порядок направлення дітей в НЦ:

 • В НЦ направляються новонароджені та недоношені діти віком від 0 до 28 діб життя включно.
 • В перші 3 доби життя госпіталізуються новонароджені, стан яких потребує надання невідкладної допомоги в разі стабілізації геодинаміки та забезпечення належних умов транспортування.
 • Якщо допомога не є невідкладною, діти госпіталізуються в НЦ переважно на 3-5 добу життя.
 • Для госпіталізації або консультативної допомоги слід мати детальний витяг з карти вагітної, історії пологів, історії розвитку новонародженого.
Транспортування новонародженого

Діагностичні та лікувальні заходи, що використовуються в НЦ:

 • дослідження крові (загальний аналіз, біохімічні, медико-генетичні обстеження, гази крові, кислотно-лужний стан, імуноферментний аналіз, серологічні реакції);
 • дослідження сечі;
 • дослідження калу;д
 • ослідження спинномозкової рідини;
 • бактеріологічні, вірусологічні обстеження;
 • цитологічні обстеження;
 • рентгенологічні обстеження;
 • електрокардіографія (ЕКГ);
 • ультразвукові дослідження;
 • комп’ютерна томографія (КТ), магнітно-резонасна томографія (МРТ).

В лікуванні та виходжуванні новонароджених застосовуються методики:

 • довенного, дом’язевого, внутрішньошкірного, перорального та місцевого введення медикаментозних засобів;
 • фізіотерапевтичні процедури;
 • гігієнічні та лікувальні ванни;
 • імітація невагомості (суха імерсія);
 • аромотерапія;
 • масаж, лікувальна фізкультура (ЛФК);
 • позиційна терапія;
 • фототерапія;
 • метод “кенгуру”;
 • альтернативні методи вигодовування при тимчасовому роз’єднані новонароджених з матерями;
 • неонатологічна допомога орієнтована на сім’ю (участь матері та інших членів родини на всіх етапах лікування та виходжування дітей).

В НЦ втілені сучасні технології неонатального догляду:

 • принцип “мінімального торкання” (уникнення до мінімуму впливу зовнішніх подразників на глибоконедоношених та важкохворих новонароджених);
 • антирефлюксне положення, позиційна терапія;
 • догляд за шкірою, пуповинним залишком та пупочною ранкою згідно рекомендацій ВООЗ та ЮНІСЕФ;
 • тепловий захист (дотримання “теплового ланцюжка”);
 • адекватне вигодовування немовлят (грудне, альтернативне, лікувальне по показах).

Неонатальний центр отримав звання “Лікарня, доброзичлива до дитини”.

В центрі втілені 11 принципів підтримки грудного вигодовування. Щороку проводяться 18-годинні цикли занять з персоналом щодо впровадження політики грудного вигодовування. Працює “Школа молодої матері”, в якій проводяться заняття з матеріями та членами їх родин по грудному вигодовуванню, веденню лактації. Персонал НЦ пройшов тренінг по грудному вигодовуванню з видачею сертифікатів Регіонального центру підтримки лактації та грудного вигодовування (м. Львів). За консультаціями по грудному вигодовуванню модна звертатись цілодобово за телефонами: 25-40-41 та 25-55-38.

Метод “кенгуру”

В НЦ втілено оберігаючий режим:

 • зменшення світлових, звукових подразників;
 • тепловий захист;
 • спільне перебування матері і дитини;
 • участь матері в догляді за дитиною в реанімаційному відділенні;
 • грудне вигодовування на вимогу дитини;
 • використання домашнього одягу для дитини, іграшок;
 • якісний догляд медперсоналом за дітьми, що перебувають без матерів;
 • навчання та допомога матеріям та членам їх родин з боку персоналу в питаннях догляду, годування, ведення лактації;
 • доброзичливе спілкування з матерями, іншими родичами дітей з наданням їм повної об’єктивної інформації про стан дитини, необхідні діагностичні та лікувальні процедури;
 • доброзичливе спілкування персоналу між собою, дотримання принципів медичної етики та деонтології.

Структурним підрозділом неонатального центру є відділення анестезіології для новонароджених і недоношених дітей, яке розгорнуте на 15 ліжках.

Завдання відділення:

 • надання високо спеціалізованої анестезіологічної допомоги новонародженим та недоношеним дітям Волинської області та м. Луцька;
  здійснення заходів щодо відновлення, корекції та підтримання порушених функцій життєво важливих органів та систем, що виникли внаслідок захворювання, травми, оперативного втручання та інших причин;
 • здійснення заходів щодо підготовки та проведення загальної анестезії під час оперативних втручань, діагностичних та лікувальних процедур у новонароджених дітей;
 • забезпечення цілодобової лікувально-консультативної допомоги новонародженим в НЦ ВОДТМО та в акушерських, дитячих стаціонарах області;
 • проведення організаційної та методичної роботи, підвищення кваліфікації неонатологів з основних питань реанімації та інтенсивної терапії новонароджених;
 • запровадження нових медичних технологій та методів інтенсивної допомоги.

Покази до госпіталізації у відділення анестезіології новонароджених та недоношених дітей:

 • У відділення госпіталізуються доношені і недоношені новонароджені віком до 28 діб життя, а також недоношені з корегованим віком 40 тижнів.
 • Діти з дихальною недостатністю ІІ-ІІІ ступенів.
 • Діти з гострою серцево-судинною недостатністю.
 • Діти з шоком різної етіології.
 • Діти з гострою нирковою недостатністю.
 • Діти з судомним синдромом.
 • Діти з важкими водно-сольовими порушеннями.
 • Діти з важкою формою гіпербілірубінемії.
 • Новонароджені з важкою асфіксією, пологовою травмою при наявності поліорганної недостатності.
 • Новонароджені, що потребують повного парентерального харчування.
 • Новонароджені з хірургічною патологією, що супроводжується важкими порушеннями життєво важливих систем.
 • Недоцільно переводити у відділення з інших стаціонарів новонароджених в термінальній фазі будь-якого захворювання та дітей з вадами розвитку, які на сучасному етапі не корегуються.
У відділенні анестезіології

В роботі відділення застосовуються такі технології:

 • штучна вентиляція легень, в т.ч. осциляційна;
 • замісна сурфактант-терапія;
 • інфузійна терапія та парентеральне харчування з центральним та периферичним венозним доступом;
 • різні форми кисневої терапії;
 • інтенсивна фототерапія;
 • передопераційна підготовка, проведення анестезіологічного забезпечення оперативних втручань, післяопераційне виходжування;
 • мікрометодики визначення газів крові, електролітів, глюкози;
 • рентгенологічне та ультразвукове обстеження;
 • дотримання принципів “теплового ланцюжка”;
 • участь матерів та членів їх родин в догляді та годування дітей у відділенні.

Відділення оснащене сучасною дихальною апаратурою, інкубаторами, в т.ч. для новонароджених з екстремально низькою масою тіла, інфузійними дозаторами, моніторами вітальних функцій, іншою апаратурою.

Транспортування новонароджених з інших лікувальних установ області у відділення анестезіології проводиться силами виїзної неонатальної бригади невідкладної допомоги та інтенсивної терапії в умовах спеціально обладнаного реанімобіля.

Бригада призначена для надання високоспеціалізованої анестезіологічної допомоги дітям в акушерських, дитячих, анестезіологічних стаціонарах області та їх транспортування в НЦ.

Завдання бригади:

 • Цілодобова консультативна допомога новонародженим дітям, що перебувають в стаціонарах області може надаватися шляхом виїзду в стаціонари або по телефону.
 • Підготовка новонароджених до транспортування (заходи щодо відновлення, корекції та підтримання порушених функцій життєво важливих систем).
 • Транспортування новонароджених та недоношених в НЦ; забезпечення інтенсивної терапії під час транспортування.
Увага!
Запис на прийом в обласну консультативну поліклініку можливий за телефонами (0332) 25-40-90 (поліклініка) і 25-62-51 (реєстратура).

Гаряча лінія обласного управління охорони здоров'я:
72-48-36

Гаряча лінія МОЗ України:
0-800-801-333

Реформа охорони здоров'я
(дайджест змін)
Наша адреса
43024 Україна, м. Луцьк,
пр. Відродження, 30

Тел.: (38)-0332-256171
Тел/факс: (38)-0332-712851
E-mail: vodtmo2@gmail.com
Інтерактивна супутникова карта місця розташування ВОДТМО
Інтерактивна супутникова карта місця розташування ВОДТМО

Віртуальний 3D тур