Волинське обласне дитяче територіальне медичне об'єднання
  

Приймально-діагностичне відділення

Зав. відділенням
Костюк Олена Григорівна.
Очолює відділення з 2001 року,
перша кваліфікаційна категорія.

 

Телефон відділення: (0332) 25-61-93
Телефон травмпункту: (0332) 25-83-17

Приймально-діагностичне відділення є структурним підрозділом лікарняного закладу.

Основними завданнями приймально-діагностичного відділення є:

 • кваліфіковане та своєчасне здійснення приймання хворих, що поступають на лікування, та обгрунтоване вирішення питань їх госпіталізації;
 • надання хворим безпосередньо в приймальному відділенні необхідної медичної допомоги, в т.ч. екстреної в разі невідкладних станів;
 • інформування хворих, що поступають на лікування, про правила внутрішнього розпорядку лікарні;
 • надання довідкової інформації родичам госпіталізованих про місце перебування хворих, порядок їх відвідування тощо;
 • попередження внутрішньолікарняних інфекцій.
У приймально-діагностичному відділенні

Відповідно до цих завдань приймально-діагностичне відділення забезпечує:

 • приймання хворих, які поступають на планове лікування за направленнями лікарів лікувально-профілактичних закладів, за екстреними показами за направленнями лікарів швидкої медичної допомоги та хворих, які звертаються за медичною допомогою в лікарняний заклад в порядку самозвертання;
 • кваліфікований огляд, обстеження та надання хворим в разі потреби необхідної медичної допомоги на рівні діючих стандартів;
 • здійснення в разі потреби санітарної обробки хворих, що поступають на лікування та необхідних протиепідемічних заходів з метою запобігання внутрішньолікарняних інфекцій;
 • якісне оформлення первинної документації в установленому порядку (заповнення паспортної частини історії хвороби, записи в “Журналі реєстрації хворих”, “Журналі відмов у госпіталізації” тощо);
 • безпосередній супровід та транспортування хворих, що поступають на лікування, в палати стаціонарів самостійно або на ношах, залежно від ступеня важкості стану та транспортабельності хворих, і передачу хворих під нагляд медичного персоналу відповідних відділень;
 • забезпечення, в разі потреби, проведення хворим в умовах приймального відділення всіх доступних лікувально-діагностичних досліджень та залучення з консультативною метою фахівців відповідного профілю;
 • заповнення та своєчасне (не пізніше 12 год.) направлення екстреного повідомлення в санепідстанцію в разі госпіталізації хворого на інфекційне захворювання.
Огляд дитини

Приймально-діагностичне відділення у своїй діяльності співпрацює з лікувально-діагностичними відділеннями, іншими структурними підрозділами лікарні, станцією швидкої допомоги, інфекційною лікарнею, лікувально-профілактичними закладами, СЕС.

Основними завданнями, що покладені на цілодобовий травмпункт, є:

1. Надання невідкладної кваліфікованої цілодобової допомоги усім травмованим хворим дітям з різними ушкодженнями опорно-рухового апарату в такому обсязі:

 • первинна хірургічна обробка неінфікованих ран;
 • зупинка зовнішньої кровотечі;
 • видалення неглибоко розміщених чужорідних тіл;
 • первинний сухожилковий шов розгиначів та згиначів пальців;
 • репозиція відламків кісток ключиці, плечової кістки, кісток передпліччя, п’ясних і плюсневих кісток, кісток гомілки, фаланг пальців і ступні;
 • накладання гіпсових, іммобілізуючих та ортезних пов’язок;
 • новокаїнові та інші блокади та пункції суглобів;
 • надання допомоги при укусах дикими та домашніми тваринами.

2. При необхідності надання травмованим стаціонарної допомоги здійснюється госпіталізація.

3. У разі змішаної травми (ушкоджень голови, органів грудної клітки, черевної порожнини) залучаються спеціалісти – хірурги, невропатологи, нейрохірурги, реаніматологи, які працюють в лікарні чи в іншому закладі для вирішення питання про госпіталізацію хворого в одне з профільних відділень.

4. Цілодобовий травмпункт тісно взаємодіє з іншими відділеннями Волинської обласної дитячої клінічної лікарні.

Огляд і надання допомоги травмованій дитині